As Oy Helsingin Niittaajankuja

Asuinkortteli 10.950 kem2, tilaaja Helsingin kaupungin asuntotuotanto- toimisto, Niittaajankuja 11, Herttoniemenranta, Helsinki 1994-96.

Suomen Betoniteollisuusyhdistyksen Kaunis Betonijulkisivu tunnustus 1996.

As Oy Helsingin Niittaajankuja